Foderladan

Reserverade garageplatser i låst garage. Access sker genom en bricka, som fås vid tecknande av avtal.

Pris: 1 500 kr per månad inkl. moms.

Det finns även MC-platser i garaget. Pris: 375 kr per månad inkl. moms.

Gör din intresseanmälan, för Foderladan, nedan