Kontrollavgift

Om du har parkerat fel eller inte följt de regler som gäller på området kan du få en kontrollavgift.
Parkeringsvakten sätter då en gul kontrollavgift på ditt fordon. Skyltarna där du parkerar informerar
om gällande parkeringsregler. Kontrollavgifter utfärdas för att parkeringsreglerna ska följas, så att vi
kan bidra till en säker och trafikerbar miljö för kunder samt besökare.

Några av de vanligaste överträdelserna som orsakar kontrollavgifter är:

– Obetald avgift eller inte betalat tillräckligt för den parkeringstid som nyttjas.
– Ingen synlig biljett/parkeringstillstånd i framrutan på grund av att den legat felvänd
alternativt blåst iväg på grund av vinddrag.
– Ogiltigt parkeringstillstånd där tillstånd erfordras.
– Parkerat fordon där parkeringsförbud gäller.

Våra parkeringsvakter är utbildade enligt branschorganisationens utbildning för civilrättslig parkeringsövervakning eller motsvarande samt följer Lagen om Kontrollavgift vid Olovlig Parkering (LKOP) vid utfärdande av kontrollavgifter.
Kontrollavgiften ska betalas inom 8 dagar från utskriftsdatumet. Betalning av din kontrollavgift görs till Plusgiro 842603-3, debiteringsnumret på kontrollavgiften ska då anges.
Har du frågor eller vill du invända mot din kontrollavgift görs det via formuläret på startsidan.
Ärendet stoppas då i väntan på besked.