MILJÖ- OCH KVALITETSPOLICY

För oss är det mycket viktigt att ta hänsyn till miljön i det arbetet vi utför och därför är vi mycket stolta över att vara miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 vad gäller projektering, drift, uthyrning, övervakning samt optimering av parkeringsytor. Våra certifieringar är godkända av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Parking Partner är ett parkeringsföretag som övervakar och ökar säkerheten i allt från stora P-hus till mindre utomhusparkeringar. Vår målsättning är att leverera produkter, tjänster och service som uppfyller våra kunders förväntningar och krav beträffande leverans, prestanda och värde.
All vår verksamhet skall ske med kundanpassade lösningar där helheten innebär ett totalansvar.
Vi skall förebygga föroreningar och genom ständiga förbättringar medverka till en långsiktigt positiv miljö- och kvalitetsutveckling i vår verksamhet.

  • Vi skall följa gällande lagar, kundkrav och övriga krav som berör verksamheten.

På Parking Partner tycker vi att det är viktigt att tänka klimatsmart och jobba för en bra miljö.

Detta uppnår vi genom:

Engagerad ledning som skapar förutsättningar för att ställda kvalitets- och miljömål uppnås och är tydligt kommunicerade.

Engagerad personal som är medvetna om sitt personliga ansvar så att rätt kvalitet produceras till minsta möjliga miljöpåverkan.

Att använda miljöbilar inom hela bolaget.

Att köpa miljöanpassade tjänster och produkter.

Att aktivt uppmuntra all personal till att komma med förslag och idéer som höjer vår kvalité och stärker vår miljöprofil.

Att vara lyhörda för omvärlden (våra kunder, leverantörer och övriga) samt själva aktivt försöka påverka den.