Phone Park är en app som ger dig möjlighet att administrera din parkering och parkeringstillstånd om du sedan tidigare har ett parkeringstillstånd från Parking Partner. Registrera din bil sen kan du börja parkera. För att komma igång: se användarmanualen genom att klicka på texten nedan.(Appen kommer att driftsättas från och med vecka 50 2019)