Rosenlundsgatan 34 C

300 meter från Södra station ligger det här låsta garaget med förhyrda platser. Hyresavtal tecknas med 1 månads uppsägningstid och förlängs fortlöpande 1 månad åt gången.

Pris: 2.750 kr inkl. moms per månad.

Gör din intresseanmälan nedan

Tobaksmonopolet (Rosenlundsgatan 34 C, 118 53 STOCKHOLM)